';

Helping you getting the most out of your investigative interviews

Onze diensten

UITGEVOERDE PROJECTEN

Bijdrage geleverd aan de Engelse vertaling van het boek “Practical guide Good Civil Service in the Caribbean” van Oene Bouman.

Onderzoek naar de politiecultuur binnen het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van digitale middelen in politie interviews met kinderen in seksueel misbruikzaken.

Onderzoek naar de mogelijkheden van verbale leugendetectie bij criminele intenties.

Onderzoek naar de invloed van rechercheurs op de betrouwbaarheid van getuigen en hun verklaring.

Publicatie
Bogaard, G., van der Mark, J., Meijer, E.H., (2019). Detecting false intentions using unanticipated questions. PLoS ONE, 14, (12).

ONDERZOEK

RED. biedt praktijk-gedreven wetenschappelijk onderzoek op het gebied van rechtspsychologie en criminologie. Zij voert bijvoorbeeld onderzoek uit op het gebied van innovatie en effectiviteit om de bruikbaarheid van nieuwe interview methoden en technieken te testen en/of te evalueren. Met haar onderzoek biedt RED. de opdrachtgever inzicht in de eigen werkwijze, de best-practices en hoe deze te verenigen zijn tot een optimale werkwijze. Het onderzoek richt zich zowel op de uitvoering in de praktijk als op de training en ontwikkeling van mens en methode.

RED. maakt gebruik van verschillende soorten onderzoeks- en analysemethoden. Zij is bedreven in zowel kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden als experimenteel onderzoek. RED. werkt multidisciplinair, met hoogwaardige technieken en programma’s uit de sociale wetenschappen.

RED.’s primaire expertise is het investigative interview en psychologische veiligheid en ethiek op de werkvloer binnen de strafrechtsketen.

Als u meer informatie wilt over onderzoeksprojecten of aanpak, neemt u dan contact op.

GETUIGEN-DESKUNDIGE

Rapportages en getuigenissen betreffende verhoren en de psychologie van bewijs.

In rechtszaken kunnen vragen bestaan over de betrouwbaarheid van verklaringen, de waarachtigheid van verklaringen en de psychologie van bewijsmiddelen. Indien dit het geval is kan een gespecialiseerde rechtspsycholoog ingeschakeld worden om deze vragen te beantwoorden.

Wanneer u RED. inschakelt om deskundigen rapportages te leveren en/of op te treden als getuige-deskundige in de rechtszaal gaat zij als volgt te werk; Op basis van het aangeleverde dossier beoordeelt zij de waarde van verklaringen in strafzaken. Dit omvat het geheel van de aangever, getuige en verdachte interviews in strafzaken in het algemeen en in het bijzonder seksuele delicten. RED. kijkt in haar dossieranalyse naar de totstandkoming van de verklaring (het verhoor), als ook naar het uiteindelijke product (het bewijs) en vergelijkt dit met de feiten uit het opsporingsonderzoek.

RED. is autonoom en onpartijdig in haar werk en volgt de richtlijn van het NRGD. Hiermee voldoet RED. aan de standaard voor gerechtelijk deskundigen en staat ook als zodanig ingeschreven in het NRGD.

Als u meer informatie wenst over getuigen-deskundigen werk of aanpak, neemt u dan contact op.

ONDERWERPEN DESKUNDIGEN-RAPPORTAGES

Betrouwbaarheid van verklaringen en collaborative storytelling in seksueel misbruikzaken van kinderen.

Betrouwbaarheid van verklaringen van mensen met een verstandelijke beperking in sociale fraude zaken.

Betrouwbaarheid en waarachtigheid (leugendetectie) van verklaringen in moordzaken.

GELEVERD ADVIES

Verschillende vakken van de pilot GGP-onderwijs voor Politie Amsterdam.

Training ‘Omgang met Klokkenluiders’ aan de integriteitsafdeling van Defensie Nederland.

Training Investigative Interviewing aan bedrijven via How2Ask.

Verhooradvies in lopende politie onderzoeken.

Uitvoering van investigative interviews in een coldcase voor de Bureau Dupin Community.

Ondersteuning en advies in de aanpak van een coldcase onderzoek, o.a. door het opstellen van hypothesen & scenario’s en uitleg te geven over de werking van het geheugen en de aanpak van een coldcase, voor de Bureau Dupin Community.

RECHERCHEADVIES

Voor politie, OM en advocatuur.

Zowel de aanklager, als de verdediging zijn gebaat bij een gedegen opsporingsonderzoek. RED. faciliteert u met een analyse, beoordeling en/of review van opsporingsonderzoeken en mogelijke onderzoekslijnen in lopende en afgesloten zaken (hot & cold cases). RED. levert rechtspsychologisch advies o.b.v. de analyse en advies over het uitvoeren van een (politie)verhoor. Dit advies kan zich richten op zowel de benadering en verzorging van slachtoffers, getuigen en verdachten, als op de inhoudelijke vragen en onderwerpen.

Interviewtrainingen voor verdediging en opsporing behoren ook tot de mogelijkheden.

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden of aanpak, neemt u dan contact op.

ONDERZOEK

RED. biedt praktijk-gedreven wetenschappelijk onderzoek op het gebied van rechtspsychologie en criminologie. Zij voert bijvoorbeeld onderzoek uit op het gebied van innovatie en effectiviteit om de bruikbaarheid van nieuwe interview methoden en technieken te testen en/of te evalueren. Met haar onderzoek biedt RED. de opdrachtgever inzicht in de eigen werkwijze, de best-practices en hoe deze te verenigen zijn tot een optimale werkwijze. Het onderzoek richt zich zowel op de uitvoering in de praktijk als op de training en ontwikkeling van mens en methode.

RED. maakt gebruik van verschillende soorten onderzoeks- en analysemethoden. Zij is bedreven in zowel kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden als experimenteel onderzoek. RED. werkt multidisciplinair, met hoogwaardige technieken en programma’s uit de sociale wetenschappen.

RED.’s primaire expertise is het investigative interview en psychologische veiligheid en ethiek op de werkvloer binnen de strafrechtsketen.

Als u meer informatie wilt over onderzoeksprojecten of aanpak, neemt u dan contact op.

UITGEVOERDE PROJECTEN

Bijdrage geleverd aan de Engelse vertaling van het boek “Practical guide Good Civil Service in the Caribbean” van Oene Bouman.

Onderzoek naar de politiecultuur binnen het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van digitale middelen in politie interviews met kinderen in seksueel misbruikzaken.

Onderzoek naar de mogelijkheden van verbale leugendetectie bij criminele intenties.

Onderzoek naar de invloed van rechercheurs op de betrouwbaarheid van getuigen en hun verklaring.

Publicatie
Bogaard, G., van der Mark, J., Meijer, E.H., (2019). Detecting false intentions using unanticipated questions. PLoS ONE, 14, (12).

GETUIGEN-DESKUNDIGE

Rapportages en getuigenissen betreffende verhoren en de psychologie van bewijs.

In rechtszaken kunnen vragen bestaan over de betrouwbaarheid van verklaringen, de waarachtigheid van verklaringen en de psychologie van bewijsmiddelen. Indien dit het geval is kan een gespecialiseerde rechtspsycholoog ingeschakeld worden om deze vragen te beantwoorden.

Wanneer u RED. inschakelt om deskundigen rapportages te leveren en/of op te treden als getuige-deskundige in de rechtszaal gaat zij als volgt te werk; Op basis van het aangeleverde dossier beoordeelt zij de waarde van verklaringen in strafzaken. Dit omvat het geheel van de aangever, getuige en verdachte interviews in strafzaken in het algemeen en in het bijzonder seksuele delicten. RED. kijkt in haar dossieranalyse naar de totstandkoming van de verklaring (het verhoor), als ook naar het uiteindelijke product (het bewijs) en vergelijkt dit met de feiten uit het opsporingsonderzoek.

RED. is autonoom en onpartijdig in haar werk en volgt de richtlijn van het NRGD. Hiermee voldoet RED. aan de standaard voor gerechtelijk deskundigen en staat ook als zodanig ingeschreven in het NRGD.

Als u meer informatie wenst over getuigen-deskundigen werk of aanpak, neemt u dan contact op.

ONDERWERPEN DESKUNDIGEN-RAPPORTAGES

Betrouwbaarheid van verklaringen en collaborative storytelling in seksueel misbruikzaken van kinderen.

Betrouwbaarheid van verklaringen van mensen met een verstandelijke beperking in sociale fraude zaken.

Betrouwbaarheid en waarachtigheid (leugendetectie) van verklaringen in moordzaken.

RECHERCHEADVIES

Voor politie, OM en advocatuur.

Zowel de aanklager, als de verdediging zijn gebaat bij een gedegen opsporingsonderzoek. RED. faciliteert u met een analyse, beoordeling en/of review van opsporingsonderzoeken en mogelijke onderzoekslijnen in lopende en afgesloten zaken (hot & cold cases). RED. levert rechtspsychologisch advies o.b.v. de analyse en advies over het uitvoeren van een (politie)verhoor. Dit advies kan zich richten op zowel de benadering en verzorging van slachtoffers, getuigen en verdachten, als op de inhoudelijke vragen en onderwerpen.

Interviewtrainingen voor verdediging en opsporing behoren ook tot de mogelijkheden.

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden of aanpak, neemt u dan contact op.

GELEVERD ADVIES

Verschillende vakken van de pilot GGP-onderwijs voor Politie Amsterdam.

Training ‘Omgang met Klokkenluiders’ aan de integriteitsafdeling van Defensie Nederland.

Training Investigative Interviewing aan bedrijven via How2Ask.

Verhooradvies in lopende politie onderzoeken.

Uitvoering van investigative interviews in een coldcase voor de Bureau Dupin Community.

Ondersteuning en advies in de aanpak van een coldcase onderzoek, o.a. door het opstellen van hypothesen & scenario’s en uitleg te geven over de werking van het geheugen en de aanpak van een coldcase, voor de Bureau Dupin Community.

Contact

*

*

Telefoon

+61431594466

Whatsapp

+31638188949

Links

NRGD
LinkedIn

© Copyright RED. Forensic Consultancy 2021